Forløbet

Køreundervisningsforlob, kørekort, erhvervelse og gyldighed

Ifølge færdselslovens § 56 skal man have kørekort for at køre bil. En af betingelserne for at få kørekort er at man skal modtage undervisning i henhold til den obligatoriske undervisningsplan hos en godkendt kørelærer og derefter bestå en køreprøve. Forløbet opdeles i en teoretisk og en praktisk prøve.

Lovens mindstekrav er 29 lektioner af mindst 45 minutter i teoretiske emner + 24 lektioner af mindst 45 minutter i praktisk kørsel (Bil). Heraf 4 lektioner på manøvrebane og 4 lektioner på glatbane. Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage.

Du må erhverve dig et kørekort til kategori B (alm. bil) når du er fyldt 18 år. Kørekortet er normalt gyldigt i 15 år og giver ret til at føre følgende:
– person-/varebil på højst 3,5 tons
– bil med højst 8 siddepladser foruden førerpladsen
– tilkoblet påhængsvogn på højst 750 kg
– 3-hjulet motorcykel (men ikke 2-hjulet motorcykel)
– traktor/motorredskab
– registreringspligtig knallert

Det er tilladt at starte undervisningen til kategori B (alm. bil) 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år. Men den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Fra 1. januar 2017 er det også muligt for 17 årige at tage kørekortet. Du kan starte dit kørekortforløb tre måneder før du fylder 17. Hvis du ønsker at starte dit kørekortforløb kan du begynde dit kørekortforløb tre måneder før du fylder 17 år. Dine forældre skal dog udfylde en samtykkelseserklæring inden du har mulighed for at starte på kviktrafikskole.

Gratis introaften

Opstart hver uge

Teoriprøve

Prøven er skriftlig og har en varighed på ca. 30 minutter. Prøven består af en serie af justitsministeriets godkendte lysbilledsæt med indtalte spørgsmål, der gengives på lydbånd med tilhørende 2-4 svarmuligheder. Eleverne skal vælge mellem svarene ved afkrydsning (ja/nej) på et udleveret skema. Før prøven bliver deltagerne vejledt om prøvens gennemførelse og vilkår.

Du har bestået prøven til almindelig bil, hvis du har besvaret 20 rigtige ud af 25 lysbilleder (til Taxa-prøve mindst 22 rigtige). Der er 12 elever til prøve ad gangen.

Prøven afholdes af politiet og foregår på GL. KØGELANDEVEJ 1, 2500 VALBY.
Umiddelbart efter teoriprøven vil den prøvesagkyndige meddele resultatet og aflevere et bedømmelsesskema.

HUSK! Prøvelokalet lukkes ved aftalte mødetid. Elever der møder for sent, kan ikke få adgang og skal have berammet en ny prøve mod gebyr.

Til teoriprøven skal du medbringe følgende:

  1. Godkendt ansøgning om kørekort.
  2. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis/dankort godkendes ikke som legitimation)
  3. Din lektionsplan (logbog) – udleveret til dig ved første teorilektion.

Manøvrebane

Varighed: 4 x 45 minutter og der må være op til 3 elever ad gangen.

Når man skal lærer noget nyt skal man begynde med den lette del af opgaven og derefter gradvist øge sværheden. Den bedste start på køreuddannelsen får man ved at træne på en lukket øvelsesplads, en såkaldt manøvrebane, som er godkendt af politiet. En kyndig instruktør fra Dansk Trafikskole sørger for at du lærer at betjene bilen korrekt og bliver fortrolig med teknikken uden at skulle tænke på færdselsregler, signaler, tavler, striber, andre trafikanter osv. Du lærer bl.a. følgende:

– Forberedelse til kørsel, igangsætning og standsning, kørsel i 8-tal, vending samt baglæns kørsel mm.
– Parkering i båse og ved vejkant, forlæns og baglæns slalom og målebremsning.

Glatbane (Køreteknisk anlæg)

Man kan være heldig og slippe godt fra at overtræde færdselsloven. Men hvis man overtræder de fysiske naturlove for bilkørsel, følger straffen øjeblikkeligt i form af en ulykke, fordi man mister magten over bilen. Glatbanekursus handler om at forstå hvor vigtigt det er at tilpasse fart, styring og bremsning til forholdene. Her skal du erfare, hvordan det er at køre på våd eller tør belægning. Du lærer at reagere hurtigt og korrekt i de kritiske situationer. Du lærer bl.a. følgende:
– Hastighed, bremselængde, centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse.
– Bremse-/ og undvigemanøvrer på tør bane og i glat føre (med og uden ABS-bremser)
– At bevare herredømmet efter kørsel med det ene hjulpar ud/ned over højkant.
– Genvindelse af vejgrebet efter for-/baghjulsudskridning.

Inden du afprøver de enkelte teknikker, får du en grundig forklaring via video og af instruktøren. Du kører alene i bilen, men modtager instrukser over radioen. Der må være op til 6 elever ad gangen. Glatbanekursus varer 4 x 45 minutter, og det er sjovt og lærerigt. Husk at tage ansøgningen om kørekort og lektionsplanen med på glatbanen.

Det er din kørelærer der indstiller dig til glatbane, hvilket skal ske før den praktiske prøve. Undervisningen på glatbane fortages af en glatbaneinstruktør.

Praktisk prøve

Den praktiske prøve gennemføres i en godkendt skolevogn, som du har øvet dig i hidtil og kender. Under kørslen sidder den prøvesagkyndige ved siden af eleven. Der skal køres efter de anvisninger om rute og manøvrer, som den prøvesagkyndige giver. Disse anvisninger gives tydeligt og i så god tid, at eleven kan opfatte og forstå dem. Hvis der er noget i anvisningerne, man ikke forstår eller er i tvivl om, bør man spørge den sagkyndige frem for at gøre noget forkert. Den prøvesagkyndige må i øvrigt ikke tvinge eleven ud i unormale færdselssituationer.

Prøven har normalt en varighed pa ca. 30- 45 minutter. Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet kørslen skal vurderes som helhed. Kontrol af bilens lovpligtige udstyr indgår som et led i den praktiske prøve.
Umiddelbart efter prøven får du besked om du har bestået. Du får et midlertidigt kørekort med det samme, når du består.

Hvad skal medbringes?

Til den praktiske prøve skal du medbringe følgende:

1. Ansøgning om kørekort (husk underskrifterne)
2. Dit pas og evt. tidligere udstedt kørekort (sygesikringsbevis/dankort godkendes ikke som legitimation)
3. Din lektionsplan (logbogen)
Husk det er dit ansvar at medbringe dokumenterne til prøverne!

Vær opmærksom på…

at “lovpakken” indeholder 4 x 45 minutter på manøvrebane, 4 x 45 minutter på glatbane og 16 køretimer på vej i skolevognen (sammenlagt 24 kørelektioner). Du skal huske at det er et absolut minimumsantal lektioner og det er de færreste elever, som kan nøjes med dette timetal. En gennemsnitlig elev har behov for ca. 2 – 6 ekstra kørelektioner, som afregnes direkte med kørelæreren.
Bemærk! at du til den praktiske prøve selv skal betale leje af skolevogn som er kr. 1.000,-. Beløbet dækker køreprøven, gennemgang af teknikken, samt kørsel med sagkyndig.

Krav til kørekort til bil

For at få kørekort skal man have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer og man skal være fyldt 17 år.
Man har mulighed for at starte på undervisningen 3 mdr. før man fylder 17 år.
Alt dette skal fordeles over minimum 14 undervisningsdage.
Den første gang du møder til teoriundervisning vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort.

Skal det her være dig?

Tilmeld dig helt uforpligtende i dag

Hvad siger vores elever?

Vi har 100-vis af anmeldelser på Trustpilot

Fem stjerner

Professionelt

Jeg gennemførte både teori og køreprøven i første huk! Det har uden tvivl været på grund af det grundige teoriforløb, og min kørelærer Naeem. På et personligt plan, en meget sympatisk og energisk kørelærer med meget overskud. Og professionelt var han god til at give feedback på mangler, og havde et realistisk tilgang til forløbet

Fem stjerner

Rigtig glad

Jeg var rigtig glad for at tage kørekort med Yar som min kørelære han er god til at lære fra sig og hjælper sine elever rigtig godt.

Fem stjerner

Rigtig god oplevelse!

Jeg havde Ozcan som kørerlærer. Super dygtig og sød. Jeg kan kun give ham min største anbefaling!

Fem stjerner

En kørerskole der kan sit kram

Jeg tvivler på at man kan finde en bedre kørelære. Det har været mig en oplevelse og en ærer at møde nogen så dygtige til og glade for deres arbejde.

Fem stjerner

Kan stærkt anbefales

Virkelig fed undervisning, der både indbefatter tegnede eksempler, god kørselsundervisning med godt forklarede eksempler og konkret feedback.

Fem stjerner

Første forsøg

Jeg har bestået alle prøver på første gang. Kørelære tager dig godt imod dig og kan klart anbefale.

Fem stjerner

Meget glad

Jeg kan varmt anbefale kviktrafikskole. Jeg har været super glad for det. De er meget venlige, og imødekommende. Udover det så er undervisningen super fin, og med plads til noget humor.

Fem stjerner

Hovedstandens bedste skole

Jeg har været igang tidligere på en anden skole, det fungerede slet ikke. jeg blevet anbefalet Kviktrafik skole og jeg fortryder på ingen måder at jeg skiftede skole.

Fem stjerner

Professionelt

Jeg gennemførte både teori og køreprøven i første huk! Det har uden tvivl været på grund af det grundige teoriforløb, og min kørelærer Naeem. På et personligt plan, en meget sympatisk og energisk kørelærer med meget overskud. Og professionelt var han god til at give feedback på mangler, og havde et realistisk tilgang til forløbet

Fem stjerner

Rigtig glad

Jeg var rigtig glad for at tage kørekort med Yar som min kørelære han er god til at lære fra sig og hjælper sine elever rigtig godt.

Fem stjerner

Rigtig god oplevelse!

Jeg havde Ozcan som kørerlærer. Super dygtig og sød. Jeg kan kun give ham min største anbefaling!

Fem stjerner

En kørerskole der kan sit kram

Jeg tvivler på at man kan finde en bedre kørelære. Det har været mig en oplevelse og en ærer at møde nogen så dygtige til og glade for deres arbejde.

Fem stjerner

Kan stærkt anbefales

Virkelig fed undervisning, der både indbefatter tegnede eksempler, god kørselsundervisning med godt forklarede eksempler og konkret feedback.

Fem stjerner

Første forsøg

Jeg har bestået alle prøver på første gang. Kørelære tager dig godt imod dig og kan klart anbefale.

Fem stjerner

Meget glad

Jeg kan varmt anbefale kviktrafikskole. Jeg har været super glad for det. De er meget venlige, og imødekommende. Udover det så er undervisningen super fin, og med plads til noget humor.

Fem stjerner

Hovedstandens bedste skole

Jeg har været igang tidligere på en anden skole, det fungerede slet ikke. jeg blevet anbefalet Kviktrafik skole og jeg fortryder på ingen måder at jeg skiftede skole.