Aflysning

Aflysning

Såfremt du er forhindret i at deltage i undervisning som involverer kørsel eller i en prøve, er det vigtigt både for din kørerlærer og dig, at undervisningen aflyses i god tid.

Ved at aflyse i god tid, kan vi hurtigere finde en anden tid som passer dig, og du undgår at komme bagud med din undervisning.

Derfor har skolen følgende regler angående aflysning af undervisning:

  • Aflysning af køretider skal ske dagen før inden kl. 12.00.
  • Manøvrebane skal aflyses senest 5 Hverdage før. Husk Hverdage, weekend og helligdage tæller ikke med.
  • Køreteknisk anlæg skal aflyses senest 7 Hverdage før.
  • Førstehjælpskursus skal aflyses senest 3 Hverdage før.
  • Prøver hos politiet skal aflyses senest 7 Hverdage før.
  • Hvis man aflyser for sent uanset årsag skal der betales alligevel.

På grund af flere elever har aflyst deres køretime for sent eller slet ikke dukker op, er skolen nød til at indskærpe overfor alle elever: Der skal betales for den tid eller kursus man aflyser for sent, uanset årsag til aflysning! Aflysning til manøvrebane, glatbane samt førstehjælp kan ikke ske over telefonen

Skift af kørelærer

Det er gratis at skifte kørelærer. Inden skift skal alle aftalte kørelektioner være aflyst rettidig, ligeledes evt. mellemværende skal være afregnet til dine kørelærer. før du skifter til den Nye.